ניהול השקעות

מדדים כלכליים מובילים

מספר המועסקים Non-Farm Payroll (NFP)

מספר המועסקים Non-Farm Payroll (NFP) חשיבות: ****ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודהזמן פרסום: יום שישי הראשון בחודש בשעה 15:30תקופת התייחסות: חודש קודם דו"ח התעסוקה מורכב למעשה משני דו"חות שונים

קרא עוד »

מלאים עסקיים Business Inventories

מלאים עסקיים Business Inventories חשיבות: ***ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחרזמן פרסום: יום המסחר הסמוך ביותר ל 15-בחודש בשעה 15:30תקופת התייחסות: חודשיים קודמים המלאים העסקיים מורכבים מדו"חות אחרים,

קרא עוד »

מכירות קמעונאיות Retail Sales

מכירות קמעונאיות Retail Sales חשיבות: **ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחרזמן פרסום: יום המסחר הסמוך ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30תקופת התייחסות: חודש קודם מודד את אחוז השינוי החודשי של

קרא עוד »

מכירות סיטונאיות Wholesale Trade

מכירות סיטונאיות Wholesale Trade חשיבות:***ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחרזמן פרסום: יום המסחר החמישי בחודש בשעה 17:00תקופת התייחסות: חודשיים קודמים מודד את אחוז השינוי החודשי של סך הקבלות

קרא עוד »

מכירות בתים חדשים New Home sales

מכירות בתים חדשים New Home sales חשיבות: **ארה"ב: לשכת המידע של משרד המסחרזמן פרסום: יום המסחר האחרון בחודש בשעה 17:00תקופת התייחסות: חודש קודם נתונים אודות מכירות של בתים חדשים

קרא עוד »

מדד המחירים לצרכן -ליבה Core CPI

מדד המחירים לצרכן -ליבה Core CPI חשיבות ***ארה"ב: הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודהזמן פרסום: יום המסחר הקרוב ביותר ל 13-בחודש בשעה 15:30תקופת התייחסות: חודש קודם מדד המחירים לצרכן ללא

קרא עוד »

השאירו פרטים

בודק...