פרוקסימה בית השקעות

גילוי נאות

חברת פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ (להלן: "החברה") הינה מנהלת תיקים העוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות כהגדרת מונחים אלו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 ("החוק"). שיווק השקעות מוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.
לחברה זיקה לחברות הבאות ולנכסים הפיננסים שלהן, שאותם היא עשויה להעדיף על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח ושאליו אין לה זיקה, במסגרת שירותי ניהול/שיווק ההשקעות הניתנים על ידה:

אלפא ביתא הנפקות בע"מ

חברה זו עשויה לשמש כמפיץ של ני"ע שהוצעו לציבור ולקבל עמלות בהנפקות בהם משתתף בית ההשקעות עבור לקוחותיה או עבור עצמה.

פרסום זה אינו מהווה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

בודק...